GATE Archaeology werd opgericht door Joris Sergant, Machteld Bats en Pieter Laloo

 

PieterPieter Laloo studeerde in 2004 af als licentiaat Archeologie aan de Universiteit Gent. Daarna werkte hij één jaar in Frankrijk voor de INRAP in de regio Champagne-Ardenne, waar hij voornamelijk proefsleuvenonderzoeken en enkele opgravingen uitvoerde. Vanaf december 2005 werkte hij in dienst van de Vakgroep Archeologie van Universiteit Gent. Hij was er mee verantwoordelijk voor de uitvoering van het Kluizendokproject (130 ha vooronderzoek, grootschalige opgraving en uitwerking) en het vooronderzoek te Rieme-Noord (57 ha).

contact: pieter.laloo@gatearchaeology.be

 

 

jorisdr. Joris Sergant behaalde in 1995 zijn licentiaatsdiploma Archeologie aan de Universiteit Gent. Vanaf 1998 werkte hij aan verschillende onderzoeksprojecten van de UGent. Van 1998 tot 2001 graafde hij op te Verrebroek ‘Dok’ (Mesolithicum) en Doel ‘Deurganckdok’ (Mesolithicum en Neolithicum). In de periode 2002-2003 doctoreerde hij op de ruimtelijke analyse van een aantal vuursteenconcentraties van Verrebroek ‘Dok’. Van 2004 tot 2007 werkte hij aan een inventarisatieproject van de steentijdsites in Zandig Vlaanderen en momenteel (van 2008 tot 2011) bestudeert hij de impact van het Neolithicum in de Vlaamse zandstreek.

contact: joris.sergant@gatearchaeology.be

 

 

machteldMachteld Bats studeerde in 2001 af als licentiate in de Archeologie aan de UGent. Van 2001 tot 2004 voerde ze verschillende projecten uit in opdracht van de UGent, waaronder de veldleiding op de opgraving van de mesolithische vindplaats Haelen-Broekweg, een boorproject in het kader van het onderzoek naar Bronstijd grafheuvels, opgravingen in Doel Deurganckdok en booronderzoek in het Scheldealluvium in het kader van de CAI (i.s.m. het VIOE). In 2004 startte ze met haar doctoraatsonderzoek, nl. een methodologische studie naar de inzetbaarheid van booronderzoek voor afgedekte prehistorische vindplaatsen. Dit werd afgerond in 2010. Van 2008 tot 2012 loopt een interdisciplinair GOA-project aan de UGent, waar ze als archeoloog deel van uitmaakt.

contact: machteld.bats@gatearchaeology.be

 

Team:

foto volgtdr. Luc Allemeers

Paleoecoloog

contact: luc.allemeersch@gatearchaeology.be

 

 

 

 

fre2dr. Frédéric Cruz

Geoloog

contact: frederic.cruz@gatearchaeology.be

 

 

 

foto volgtJasmine Cryns

Archeoloog

contact: jasmine.cryns@gatearchaeology.be

 

jasperJasper Deconynck

Archeoloog

contact: jasper.deconynck@gatearchaeology.be

 

 

 

 

 

foto volgtJari Mikkelsen

Bodemkundige

 

gunther

Gunther Noens

Archeoloog

contact: gunther.noens@gatearchaeology.be

 

 

 

freFrederik Wuyts

Archeoloog

contact: frederik.wuyts@gatearchaeology.be

 

 

 

 

fre

 

 

 

 

 

 

Kerst 2013